Αντί Προλόγου…

Είναι το έτος του Κυρίου μας 1110, μία δεκαετία μετά την ολοκλήρωση της Πρώτης Σταυροφορίας, με τους Σταυροφόρους “νικητές” να έχουν επιστρέψει την ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ στα χέρια των Χριστιανών, μετά από σχεδόν 500 χρόνια. Ένα μονοπάτι αίματος και ο σφαγιασμός σχεδόν του μισού πληθυσμού της Ιερουσαλήμ ήταν τα άγια μέσα που δικαιολόγησαν την ανάκτηση περιοχών της Μέσης Ανατολής, Μικράς Ασίας και Ανατολικής Μεσογείου, εδάφη της πάλαι ποτέ Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οι “ήρωες της Χριστιανοσύνης” δέχτηκαν τη χάρη του Θεού, μέσω του επίγειου αντιπροσώπου Του, τον Πάπα Ουρβανό Β’, για το θεάρεστο και ενάρετο έργο τους.

3654Η διαδρομή της Πρώτης Σταυροφορίας.

Η κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, ειδικά μετά την παραμονή περίπου 60000 Λατίνων (Δυτικοευρωπαίων) κατά το πέρασμα της Σταυροφορίας, που επιβάρυναν την ήδη πυκνοκατοικημένη πόλη των 350 χιλιάδων κατοίκων. Επιπλέον, η δημιουργία των Σταυροφορικών Κρατών, παρά τη ζώνη ασφαλείας που δημιουργούν μεταξύ των Σελτζούκων Τούρκων και του Βυζαντίου, απασχολεί έντονα τον Αυτοκράτορα Αλέξιο Κομνηνό Ι, λόγω του ακόμα νωπού σχίσματος Καθολικής και Ορθόδοξης Εκκλησίας το 1054.

Byzantine empire 1000   1100Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το 1000 ως το 1100

Η μείωση των ελεγχόμενων από την Αυτοκρατορία περιοχών, με αποτέλεσμα τη μείωση του πλούτου και των ανέσεων, έχει φέρει αναστάτωση και δυσαρέσκεια και σε συνδυασμό με τα αντιφατικά στοιχεία Δύσης και Ανατολής, η Πόλη έχει μετατραπεί σε καζάνι που βράζει, έτοιμο να ξεχειλίσει, χωρίς καν τη βοήθεια των καταραμένων απογόνων του Κάην…

Constantinople by Night

urbanfractal Untitled 1 MyrddinWyllt_Caledonensis kobalskyi xvaladis timelost001