Πακουριανός

Εμπνευστής της Ζωγραφικής

Description:

Clan: Toreador
Generation:
Embraced: 567 μ.Χ.
Sire: Μιχαήλ
Apparent Age: Early 20’s
Appearance: 2
Haven:

Bio:

Πακουριανός

Constantinople by Night urbanfractal urbanfractal