Μαλαχίτης

Ο Βράχος της Κωνσταντινούπολης

Description:

Clan: Nosferatu
Generation:
Embraced: 842 μ.Χ.
Sire: Βασίλειος, ο Μετανιωμένος Σκύλος
Apparent Age: Early 20’s
Appearance: 0
Haven: Δάφνη (Παλάτι)

Bio:

Μαλαχίτης

Constantinople by Night urbanfractal