Κάυ-ταλ (Khay' tall)

Ο Όφις της Εδέμ

Description:

Clan: Follower of Set
Generation:
Embraced: 104 μ.Χ.
Sire: Nehsi
Apparent Age: Early 20’s
Appearance: 4
Haven: Ο Δρόμος του Μεταξιού (Ταβέρνα)

Bio:

Κάυ-ταλ (Khay' tall)

Constantinople by Night urbanfractal urbanfractal