Κάλλιστος Δούκας

Έπαρχος του Παλατιού

Description:
Bio:

Κάλλιστος Δούκας

Constantinople by Night urbanfractal urbanfractal