Παύλος Βαθύλλος

Εμπνευστής της Γλυπτικής

Description:

Clan: Toreador
Generation:
Embraced: 750 μ.Χ.
Sire: Μιχαήλ
Apparent Age: Late 20’s
Appearance: 3
Haven:

Bio:

Παύλος Βαθύλλος

Constantinople by Night urbanfractal